Ngân hàng Nhà nước tăng loạt lãi suất mới

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký quyết định tăng đồng loạt lãi suất cơ bản đồng Việt Nam, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất tái chiết khấu, áp dụng từ tháng này.

Lãi suất cơ bản VND đã tăng sau 10 tháng đứng yên
Cụ thể, từ 1/12, lãi suất cơ bản đồng Việt Nam tăng thêm 0,45%/năm, từ 7,8% lên mức 8,25%/năm, tương đương 0,6875%/tháng. Đây là lần tăng thứ hai trong năm kể từ tháng 2/2005 và là lần tăng thứ 3 kể từ ba năm qua.

Lãi suất tái cấp vốn cũng được tăng thêm 0,5%/năm, từ 6%/năm lên 6,5%/năm. Lãi suất tái chiết khấu cũng tăng thêm 0,5%/năm, từ 4%/năm lên 4,5%/năm. Đây là lần tăng thứ ba kể từ đầu năm (lần tăng trước vào tháng 1 và tháng 4) đối với hai loại lãi suất này.

Trước đó, cuối tháng 11, Ngân hàng Nhà nước cũng có quyết định giữ nguyên lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước với các mức 0% và 1,2%/năm.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng