Ngân hàng tăng thêm lãi suất

Nhiều ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất (LS) huy động VND và USD. Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) tăng LS huy động VND, kỳ hạn 3 tháng từ 7,8% lên 8,004%/năm, kỳ hạn 6 và 9 tháng LS lần lượt đạt 8,4%/năm và 8,46%/năm.

Kỳ hạn 12 tháng tăng 0,18%/năm lên 8,52%/năm.

Tại Ngân hàng Á Châu, LS VND kỳ hạn 3 tháng là 7,95%/năm, tăng 0,2%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 8,5%/năm, tăng 0,35%/năm.

Ngân hàng Phương Nam cũng tăng LS tiền gửi VND, từ 0,05-0,5%/năm. Theo đó LS kỳ hạn 3 tháng là 8,2%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 8,6%/năm, 12 tháng: 8,65%/năm, kỳ hạn 36 tháng LS 9,1%/năm.

Ngân hàng  Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) tăng LS USD, kỳ hạn 3 tháng từ 1,7% lên 2%/năm, 6, 9 tháng lần lượt là 2,2%/năm và 2,4%/năm. Kỳ hạn 12 tháng tăng 0,3%/năm lên 2,65%/năm.

Theo A.Hồng - M.Khanh
Tuổi Trẻ

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá