Ngân hàng và những thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0

TP - Thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN4.0) đang là xu hướng chủ đạo hiện nay, đòi hỏi các ngân hàng Việt Nam phải chủ động chuẩn bị những nền tảng cần thiết để tiếp cận những thành tựu công nghệ mới, tránh bị tụt hậu.

“CMCN 4.0 đã và đang diễn ra với tốc độ nhanh, tác động đến mọi mặt trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Làn sóng này đang tạo ra những thay đổi rõ rệt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, đặc biệt làm thay đổi kênh phân phối và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống”, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nhận định như vậy tại hội thảo khoa học với chủ đề Ngành Ngân hàng Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” diễn ra ngày 15/6, tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh chia sẻ: CMCN 4.0 mang đến những tác động tích cực trong ứng dụng các thành tựu công nghệ mới đồng thời đặt ra thách thức không nhỏ về tạo lập những điều kiện nền tảng về hạ tầng, công nghệ…làm thay đổi mô hình, cách thức quản trị, các kênh phân phối sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Thực tế này đặt ra bức thiết đối với vấn đề bảo mật thông tin và an ninh mạng tài chính quốc gia…

Theo lãnh đạo NHNN, CMCN 4.0 đang đặt ra nhiều thách thức cho ngành Ngân hàng như:  Khoảng trống chính sách đòi hỏi phải xây dựng quy định pháp lý mới đáp ứng nhu cầu cải cách công nghệ; Mô hình kinh doanh và nguồn lực tài chính trong đầu tư xây dựng cơ bản của các ngân hàng cần được khắc phục để thích ứng với xu hướng ứng dụng công nghệ cao; Rủi ro về công nghệ thông tin, an ninh bảo mật, tội phạm công nghệ.

Chính từ điều này, NHNN đã khuyến nghị một số giải pháp để các ngân hàng thích ứng với cuộc CMCN 4.0 như: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo môi trường sinh thái tốt cho các TCTD và các công ty Fintech phát triển cung ứng sản phẩm dịch vụ tài chính trên nền tảng công nghệ số…

Thích ứng với cuộc CMCN 4.0 đang là xu hướng chủ đạo hiện nay, đòi hỏi các ngân hàng Việt Nam phải chủ động chuẩn bị những nền tảng cần thiết để tiếp cận những thành tựu công nghệ mới tránh bị tụt hậu.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá