Ngân sách bội chi hơn 30 ngàn tỷ đồng

TP - Tổng cục Thống kê cho biết, tính tới ngày 15/4, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 236,1 nghìn tỷ đồng (bằng 30,2% dự toán năm).

Trong đó, thu nội địa 163,5 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô 31,4 nghìn tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 40,3 nghìn tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm tới ngày 15/4 ước đạt 266,2 nghìn tỷ đồng (bằng 26,4% dự toán năm). 

Trong đó, chi đầu tư phát triển 38,3 nghìn tỷ đồng (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 37 nghìn tỷ đồng); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước đạt 194,1 nghìn tỷ đồng (27,6%); chi trả nợ và viện trợ 33,8 nghìn tỷ đồng (28,1%).

Như vậy, cân đối ngân sách vẫn bội chi.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng