Ngân sách bội chi hơn 89 nghìn tỷ đồng

TP - Tổng cục Thống kê cho biết, tính tới 15/8, ngân sách bội chi 89,1 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, thu ngân sách ước đạt 538,8 nghìn tỷ đồng (bằng 68,8% dự toán năm). Thu nội địa 366,7 nghìn tỷ đồng, thu từ dầu thô 64 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 103,7 nghìn tỷ đồng. 

Tổng chi ngân sách ước đạt 627,9 nghìn tỷ đồng (bằng 62,4% dự toán năm). Riêng chi trả nợ và viện trợ 77,6 nghìn tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá