Ngành thuế cắt giảm gần 2.000 nhân sự mỗi năm

TPO - Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) dự kiến, tới năm 2021 sẽ cắt giảm hơn 10.500 người, để giảm bộ máy. Đây là kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 vừa được Tổng cục Thuế ban hành.

Trong hơn 10.540 người được tinh giảm tới năm 2021, có 9.709 người tinh giảm do nghỉ hưu, chỉ 831 người tinh giảm theo diện cắt giảm nhân sự. 
Theo Tổng cục Thuế, năm 2015, ngành thuế đã tinh giản 1.210 người, năm 2016 là 1.312 người. Theo kế hoạch, năm 2017 tiếp tục tinh giản 1.612 người; năm 2018 giảm 1.636 người và các năm tiếp theo sẽ tinh giản từ 1.388-1.830 người.
Để thực hiện tốt kế hoạch này, ngành thuế sẽ kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức viên chức. Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới, các cơ quan, đơn vị tự cân đối điều chỉnh trong tổng số biên chế hiện có. 
Ngành thuế chỉ tuyển dụng, tiếp nhận số công chức, viên chức mới không quá 50% tổng số biên chế giảm đi hàng năm. Có biện pháp để tinh giản biên chế với những cán bộ không hoàn thành, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, những người dôi dư do sắp xếp lại tổ chức…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng