Ngành thuế tính hỗ trợ tiền để khuyến khích lãnh đạo về hưu sớm

TPO - Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các địa phương về nguyên tắc bố trí, tiêu chí lựa chọn nhân sự và quy trình sắp xếp nhân sự khi thành lập Chi cục Thuế khu vực. Với định hướng chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp công chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi.

Trụ sở hoành tráng mới đưa vào sử dụng của Tổng cục Thuế tại phố Lò Đúc, Hà Nội.
Trụ sở hoành tráng mới đưa vào sử dụng của Tổng cục Thuế tại phố Lò Đúc, Hà Nội.
Bộ nguyên tắc mới được Tổng cục Thuế bán hành để thực việc cơ cấu, sáp nhập một số chi cục thuế quận/huyện thành Chi cục Thuế khu vực, để giảm đầu mối, bộ máy, nhân sự.

Theo bộ nguyên tắc mới ban hành, việc bố trí nhân sự tại Chi cục Thuế khu vực phải đảm bảo công khai, minh bạch; phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và năng lực, phẩm chất của công chức, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở vị trí công tác mới.

Số lượng cấp phó trong thời gian đầu được giữ nguyên theo số lượng của các đơn vị sáp nhập, có thể nhiều hơn số lượng cấp phó theo quy định. 

Ngành thuế sẽ xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chính sách hỗ trợ với các trường hợp công chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp lại tổ chức.

Khi xây dựng phương án bố trí nhân sự cho Chi cục Thuế khu vực thì ưu tiên lựa chọn nhân sự đang công tác tại các đơn vị trong thành phần sáp nhập. Cân nhắc ưu tiên đối với công chức được đào tạo chính quy, trong nguồn quy hoạch chức vụ cao hơn, đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho hay, hiện đơn vị mới đưa ra nguyên tăc chung, còn các chính sách cụ thể sẽ phải đợi Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng quyết định.  “Sẽ có chính sách hỗ trợ với người tự nguyện về hưu sớm, còn cụ thể ra sao tới giờ vẫn phải đợi”, vị lãnh đạo trên nói.

Tiêu chuẩn lựa chọn lãnh đạo

Tổng cục Thuế cũng hướng dẫn rõ các tiêu chí đánh giá để lựa chọn lãnh đạo với các Chi cục Thuế Khu vực. Theo đó, với Chi cục trưởng Thuế khu vực, phải: Đáp ứng đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn chung của chức danh lãnh đạo thuộc Tổng cục Thuế. Có thời gian giữ chức vụ hiện tại dưới 8 năm và còn thời gian công tác đến khi nghỉ hưu từ đủ 12 tháng trở lên. Có kết quả đánh giá, phân loại công chức 3 năm gần nhất đạt từ mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ngoài ra, tiêu chí phụ với lãnh đạo được đưa ra xem xét phải được quy hoạch chức vụ cao hơn; còn thời gian công tác từ đủ 36 tháng trở lên; có thời gian giữ chức vụ hiện tại và tương đương lâu hơn; có thời gian làm việc trong ngành thuế lâu hơn.

Đối với Đội trưởng, các tiêu chí chính gồm: Đáp ứng đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn của chức danh lãnh đạo cấp Đội thuộc Tổng cục Thuế. Có thời gian công tác đến khi nghỉ hưu còn từ đủ 12 tháng trở lên. Có kết quả đánh giá, phân loại công chức 3 năm gần nhất đạt từ mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Các tiêu chí phụ với Đội trưởng, gồm: Đang được quy hoạch chức vụ cao hơn. Còn thời gian công tác từ đủ 36 tháng trở lên. Có thời gian giữ chức vụ hiện tại và tương đương lâu hơn. Có thời gian làm việc trong ngành lâu hơn.

Chuyển sang cơ quan địa phương

Đối với Chi cục trưởng chưa được xem xét bổ nhiệm Chi cục trưởng Thuế khu vực, bàn bạc với địa phương để bố trí nhân sự sang công tác tại Phòng, Ban chức năng của địa phương. Hoặc, bố trí chức vụ tương đương ở các đơn vị khác thuộc Cục Thuế; bố trí làm cấp Phó tại Chi cục Thuế khu vực hoặc tại các đơn vị khác thuộc Cục Thuế. 

Trường hợp số lượng cấp phó tại Chi cục Thuế khu vực từ trên 4 người trở lên, thì có thể xây dựng phương án để bố trí tăng cường cho các đơn vị khác. Đồng thời phải xây dựng lộ trình giảm số lượng cấp phó tại đơn vị về đúng quy định.
Theo Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận/huyện thành chi cục thuế khu vực của Bộ Tài chính ban hành, từ nay tới cuối năm 2020 giảm tối thiểu 50% chi cục thuế hiện có. 

Năm 2018, sắp xếp lại 327 chi cục thuế quận/huyện/thị xã thành 154 chi cục thuế khu vực (giảm 173 chi cục).

Năm 2019, sắp xếp lại 53 chi cục thuế quận/huyện/thị xã thành 25 chi cục thuế khu vực (giảm 28 chi cục). 

Năm 2020, tiếp tục sắp xếp lại 168 chi cục thuế quận/huyện/thị xã thành 78 chi cục thuế khu vực (giảm 90 chi cục).

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá