DMCA.com Protection Status

Nghệ An: Kiểm soát, sử dụng hiệu quả quỹ KCB BHYT

Sở Y tế Nghệ An vừa ban hành Công văn số 2406/SYT-NVY về việc tăng cường kiểm soát chi phí và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí KCB BHYT được giao năm 2019 gửi Giám đốc các cơ sở y tế trên địa bàn.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở KCB thường xuyên quán triệt, tuyên truyền nhằm chuyển đổi nhận thức của cán bộ trong đơn vị, để mỗi cán bộ nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc sử dụng nguồn quỹ. Chủ động rà soát, đánh giá và phân tích tình hình sử dụng nguồn kinh phí KCB BHYT, xác định các nguyên nhân, khắc phục lỗi chủ quan dẫn đến tăng nguồn chi phí được giao chi KCB BHYT so với cùng kỳ.

Trong tháng 9/2019, Liên ngành Y tế - BHXH tỉnh tiếp tục làm việc với các đơn vị còn lại và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tự tổ chức rà soát các nguyên nhân chủ quan gây gia tăng chi phí KCB BHYT (nếu có) để chấn chỉnh kịp thời đảm bảo thực hiện nguồn kinh phí được giao năm 2019.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng