DMCA.com Protection Status

Nghỉ việc không lương 3 tháng có được tham gia BHYT hộ gia đình?

Bà Nguyễn Phương Nga (mã thẻ DN40101980xxx) tạm dừng đóng BHXH, BHYT bắt buộc từ 1/5/2020, lý do nghỉ việc không lương 3 tháng vì dịch COVID-19. Bà Nga hỏi, trong thời gian nghỉ việc trên, bà có được tham gia BHYT theo hộ gia đình không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 3, Điều 85 Luật BHXH quy định NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Đồng thời, Khoản 2, Điều 3 Luật BHYT quy định mức đóng BHYT được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH.

Như vậy, NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương (tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, thỏa thuận nghỉ không lương với người SDLĐ từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng) không đóng BHXH, BHYT.

Hiện tại, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHYT cũng chưa có quy định cụ thể về việc thực hiện BHYT đối với trường hợp trên.

Do đó, BHXH Việt Nam đã đề xuất phương án đối với Bộ Y tế. Ngay khi cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn, BHXH Việt Nam sẽ tổ chức triển khai thực hiện.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng