Ngừng cấp phép đầu tư các cơ sở sản xuất vôi

Ngày 11/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2135/BXD-VLXD gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạm dừng cấp phép đầu tư các cơ sở sản xuất vôi.

Theo Bộ Xây dựng, để đảm bảo sử dụng tài nguyên khoáng sản hiệu quả, bảo vệ môi trường, tránh đầu tư những công nghệ cũ kỹ, lạc hậu, khắc phục tình trạng cung vượt quá cầu, việc đầu tư mới cơ sở sản xuất vôi phải phù hợp với Quy hoạch phát triển sản xuất vôi công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (đang tiến hành lập).

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số việc sau và báo cáo về Bộ Xây dựng. Theo đó, tạm dừng cấp phép đầu tư mới các cơ sở sản xuất vôi khi chưa có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

Đồng thời, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư khai thác, chế biến vôi đã cấp khi chưa thẩm định về mỏ nguyên liệu phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, trong đó có khoáng sản làm vôi (tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ); hoặc chưa thẩm định nội dung về trình độ, quy mô công nghệ, đánh giá tác động môi trường, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

Bên cạnh đó, xây dựng lộ trình xóa bỏ các cơ sở sản xuất vôi thủ công, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; Rà soát các mỏ khoáng sản được cấp phép sử dụng cho các cơ sở phục vụ sản xuất vôi công nghiệp báo cáo Bộ Xây dựng xem xét bổ sung vào quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Theo TBNH

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng