Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm?

San Jose, San Francisco... đều là những thành phố có trụ sở của các công ty công nghệ lớn nhất thế giới, trung tâm sản xuất hàng hóa lớn nhất trong nền kinh tế Mỹ, theo Bloomberg.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm? - ảnh 1 1. San Jose, California
GDP bình quân đầu người: 105.482 USD/năm. Ảnh: Wikiedia.
Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm? - ảnh 2

2. Bridgeport, Connecticut

GDP bình quân đầu người: 94.349 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm? - ảnh 3

3. San Francisco, California

GDP bình quân đầu người: 80.643 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm? - ảnh 4

4. Seattle, Washington

GDP bình quân đầu người: 75.874 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm? - ảnh 5

5. Boston, Massachusetts

GDP bình quân đầu người: 74.746 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm? - ảnh 6

6. Durham, North Carolina

GDP bình quân đầu người: 73.523 USD/năm. Ảnh: Amazonaws.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm? - ảnh 7

7. Washington DC

GDP bình quân đầu người: 72.191 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm? - ảnh 8

8. New York City, New York

GDP bình quân đầu người: 70.830 USD/năm. Ảnh: Tripadvisor.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm? - ảnh 9

9. Houston, Texas

GDP bình quân đầu người: 70.097 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm? - ảnh 10

10. Des Moines, Iowa

GDP bình quân đầu người: 67.256 USD/năm. Ảnh: iowahouserepublicans

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm? - ảnh 11

11. Dallas, Texas

GDP bình quân đầu người: 66.168 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm? - ảnh 12

12. Portland, Oregon

GDP bình quân đầu người: 64.991 USD/năm. Ảnh: hotelroomsearch.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm? - ảnh 13

13. Hartford, Connecticut

GDP bình quân đầu người: 64.946 USD/năm. Ảnh: CDN.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm? - ảnh 14

14. Madison,Wisconsin

GDP bình quân đầu người: 63.910 USD/năm. Ảnh: media.law.wisc.edu. 

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm? - ảnh 15

15. Minneapolis, Minnesota

GDP bình quân đầu người: 62.054 USD/năm. Ảnh: organicconsumers.org.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm? - ảnh 16

16. Denver, Colorado

GDP bình quân đầu người: 61.903 USD/năm. Ảnh: hotelroomsearch

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm? - ảnh 17

17. Los Angeles, California

GDP bình quân đầu người: 60.148 USD/năm. Ảnh: Wikimedia.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm? - ảnh 18

18. Salt Lake City, Utah  

GDP bình quân đầu người: 59.558 USD/năm. Ảnh: Cinccdn.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm? - ảnh 19

19. Philadelphia, Pennsylvania

GDP bình quân đầu người: 59.240 USD/năm. Ảnh: uniqueindoorcomfort.

Người dân thành phố giàu nhất Mỹ kiếm bao tiền mỗi năm? - ảnh 20

20. San Diego, California 

GDP bình quân đầu người: 58.540 USD/năm. Ảnh: lapalaparealty.

Theo Zing

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá