DMCA.com Protection Status

Người lao động có thể thỏa thuận để nghỉ phép gộp 3 năm một lần

TPO - Từ ngày 1/1/2021, cứ sau 5 năm làm việc tại một doanh nghiệp, cơ quan, số ngày nghỉ hàng năm của người lao động được tăng thêm 1 ngày. Cùng đó, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để quyết định thời gian nghỉ hằng năm và có thể nghỉ gộp 3 năm một lần.

Số ngày nghỉ lễ của lao động tăng theo thâm niên làm việc
Số ngày nghỉ lễ của lao động tăng theo thâm niên làm việc

Bộ Luật lao động 2019 vừa được Quốc hội thông qua đã bổ sung thêm một số trường hợp nghỉ việc riêng hưởng 100% lương và phải thông báo với người sử dụng lao động.

Theo đó,  Điều 115 của Bộ luật quy định, trường hợp người lao động kết hôn sẽ được nghỉ 3 ngày; con đẻ, con nuôi kết hôn được nghỉ 1 ngày; cha, mẹ  đẻ, cha, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi của vợ hoặc chồng chết được nghỉ 3 ngày. Ngoài ra, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động nghỉ thêm ngày nhưng không hưởng lương.

Đối với ngày nghỉ phép, người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được được phép nghỉ 12 ngày làm việc đối với công việc trong điều kiện bình thường; 14 ngày đối với lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm công việc nặng nhọc, độc hại; và 16 ngày đối các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại. Trong trường hợp, người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ hằng năm tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Đáng chú ý, khi nghỉ phép người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần. Cùng đó, khi nghỉ phép mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được phép tạm ứng trước.

Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Bên cạnh đó, người lao động sẽ được nghỉ phép hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc. Theo đó, cứ đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ của người lao động sẽ được tăng thêm tương ứng 1 ngày. Điều đó có nghĩa, đối với những lao động càng gắn bó với một doanh nghiệp, cơ quan số ngày nghỉ càng tăng lên.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng