Người mắc bệnh hiểm nghèo có quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT ra sao?

Một bạn đọc hỏi: Tôi có thẻ BHYT, nếu đi khám, chữa bệnh trái tuyến có được không hoặc có phải nộp lệ phí gì không? Trường hợp có thẻ BHYT mắc bệnh hiểm nghèo mà phải dùng máy móc, các loại thuốc cao cấp thì được hưởng bao nhiêu %?

Trả lời:

Quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT của người tham gia BHYT phụ thuộc vào mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi và thời gian tham gia BHYT, không phụ thuộc vào loại bệnh mà người tham gia BHYT mắc phải.

Ông/bà được đi khám, chữa bệnh trái tuyến trong các trường hợp sau:

- Tại bệnh viện tuyến Trung ương: Quỹ BHYT thanh toán 40% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng BHYT của đối tượng;

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh: Quỹ BHYT thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng BHYT của đối tượng;

- Tại bệnh viện tuyến huyện: Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT;

- Tại Trạm y tế xã: Quỹ BHYT không thanh toán chi phí khám, chữa bệnh; người tham gia BHYT phải chi trả phần chi phí Quỹ BHYT không thanh toán.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng