Người trúng cá cược được quyền yêu cầu giấu thông tin cá nhân

TPO - Người trúng thưởng cá cược thể thao được quyền yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh đặt cược bí mật thông tin cá nhân, thời gian, số tiền trúng... Tuy nhiên, nếu người trúng không yêu cầu, doanh nghiệp có quyền công bố.

Đây là nội dung vừa được Bộ Tài chính công bố trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 06/2017, về kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa và cá cược bóng đá quốc tế, vừa được đưa ra lấy ý kiến.
Theo dự thảo, DN kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó trước khi tổ chức hoạt động kinh có văn bản gửi Sở Tài chính địa phương nơi có trường đua đề nghị thành lập Hội đồng giám sát cuộc đua. Trên cơ sở đề nghị của DN, Sở Tài chính tham mưu giúp UBND tỉnh thành quyết định thành lập Hội đồng giám sát cuộc đua. Hội đồng gồm đại diện sở: Tài chính (chủ tịch); Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Công an tỉnh, NN&PT-NT.
Hội đồng giám sát cuộc đua có trách nhiệm kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình đua chó, đua ngựa và các hoạt động cá cược, trả thưởng. Trong đó, hội đồng sẽ kiểm tra, giám sát từ khâu chuẩn bị trường đua, thiết bị kỹ thuật, vật đua, nài chó, nài ngựa, chấp hành quy định về đặt cược, trả thưởng... Trong toàn bộ quá trình giám sát đó, nếu Hội đồng giám sát cuộc đua phát hiện bất kể vấn đề gì ảnh hưởng tới kết quả (sân đấu không đảm bảo, vật đua dùng chất kích thích, thiết bị gặp lỗi...) có thể quyết định dừng cuộc đua, loại ngựa hoặc chó đua khỏi cuộc đua, không công nhận kết quả đua...
Hội đồng giám sát cuộc đua được DN kinh doanh đặt cược trả phí  giám sát.
Chi phí của DN kinh doanh gồm: Chi phí trả thưởng, chi hoa hồng đại lý bán vé đặt cược, chi chế độ thù lao cho các thành viên Hội đồng giám sát cuộc đua, chi phí ủy quyền trả thưởng và các chi khác theo quy định.
Tuy nhiên, thông tư này mới hướng dẫn về hoạt động đặt cược đua ngựa, đua chó, chưa có các hướng dẫn cho hoạt động tổ chức và đặt cược bóng đá quốc tế. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng