Nhà máy in tiền Quốc gia lãi 30 tỷ đồng năm 2015

TP - Nhà máy In tiền Quốc gia (NBPP), Công ty TNHH một thành viên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) làm chủ sở hữu vừa công bố kết quả hoạt động trong năm tài chính 2015.

Theo đó, NBPP đạt 1.430 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính và 27 tỷ  đồng doanh thu từ hoạt động tài chính. Trừ đi các chi phí, NBPP đạt 30 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 23,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.  

 NBPP đặt mục tiêu đạt hơn 1.958 tỷ đồng doanh thu cho năm 2016 với lợi nhuận dự kiến đạt gần 38 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá