Nhà thầu xây dựng buộc phải công khai năng lực

TP - Bộ Xây dựng vừa công bố dự thảo Thông tư công khai năng lực nhà thầu.

Theo đó, mọi thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. 

Bộ Xây dựng có trách nhiệm tích hợp, thống nhất dữ liệu, công bố trên trang thông tin điện tử do Bộ quản lý làm cơ sở lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng trong phạm vi cả nước.

 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá