Nhiều doanh nghiệp mất khả năng trả nợ khoản vay

TP - Báo cáo tài chính của doanh nghiệp có dự án vay vốn Chính phủ bảo lãnh cho thấy, dù các công ty con hoạt động sản xuất kinh doanh bắt đầu có lãi, nhưng khả năng tài chính và nguồn trả nợ còn nhiều khó khăn.

Theo Thanh tra Bộ Tài chính, năm 2016 & 2017, đơn vị này phối hợp với Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), 10 đoàn giám sát nợ tại các doanh nghiệp vay vốn nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh.

Trong đó tập trung các dự án quy mô vốn vay từ 1.200 tỷ đồng đến 60.000 tỷ đồng. Ghi nhận tình hình thực hiện dự án có một số hạn chế, như: Tuy được tái cơ cấu tài chính, nhưng các dự án vẫn rủi ro về khả năng trả nợ khoản vay được Chính phủ bảo lãnh, do phụ thuộc hỗ trợ từ các công ty mẹ và chưa chủ động tự trả nợ từ nguồn thu sản xuất kinh doanh của dự án.

Theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp có dự án vay vốn Chính phủ bảo lãnh, dù các công ty con hoạt động sản xuất kinh doanh bắt đầu có lãi, nhưng khả năng tài chính và nguồn trả nợ còn nhiều khó khăn. 

Đồng thời, suất vốn đầu tư của nhà máy cao (chi phí xây dựng, thiết bị…), công nghệ của một số lĩnh vực như xi măng, thủy điện nhỏ chủ yếu của Trung Quốc. Do vậy, sản phẩm sản xuất ra khó cạnh tranh trên thị trường, nên sản xuất cầm chừng, dẫn tới khó khăn về trả nợ vốn vay, kết quả sản xuất kinh doanh của nhiều công ty không cao, thậm chí lỗ liên tục trong các năm gần đây nên mất khả năng trả nợ.

Thời gian tới, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục phối hợp giám sát các dự án sử dụng vốn vay được Chính phủ cấp bảo lãnh và vốn cho vay lại, qua đó nhằm đảm bảo các khoản vay được sử dụng có hiệu quả và đủ khả năng trả nợ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng