Nhiều giải pháp tích cực thúc đẩy kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn

TP - Trong 2 ngày (12-13/3), tại Ninh Thuận, Cục Hợp tác xã và Phát triển Nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm thúc đẩy lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn tiếp tục phát triển trong năm 2008.

Tại Hội nghị, Cục Hợp tác xã và Phát triển Nông thôn đã đề ra các chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho năm 2008 như tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã (HTX) nông, lâm, ngư nghiệp với doanh thu bình quân tăng 10%; lợi nhuận bình quân tăng 5%, phấn đấu thành lập mới 200 HTX; tăng số tổ hợp tác khoảng 5%, đạt 145.000 tổ hợp tác vào cuối năm 2008; thành lập mới 6.000 trang trại; cấp giấy chứng nhận cho 60% tổng số trang trại trên cả nước.

Bên cạnh đó, Cục tiến hành bố trí, sắp xếp lại cho 14.000 hộ dân ở các vùng thiên tai, vùng biên giới hải đảo, vùng xung yếu, vùng bảo vệ nghiêm ngặt của rừng phòng hộ, đặc dụng; ổn định cho 6.000 hộ dân di cư tự do, đồng thời hoàn thành việc thu hồi và giao đất, ổn định đời sống và sản xuất cho 11.151 hộ đã thực hiện di chuyển trong năm 2007 và các năm trước; hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ nghèo thuộc các xã nghèo và các xã đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

Để thực hiện tốt, hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2008, nhiều giải pháp quan trọng đã được Cục Hợp tác xã và Phát triển Nông thôn đưa ra như:

Tăng cường công tác hướng dẫn chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có trọng điểm tập trung vào các vùng khó khăn, vùng có nguy cơ cao về thiên tai, khu vực cấm, rừng phòng hộ, vùng biên giới, hải đảo; lồng ghép các nguồn vốn của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và huy động sức dân để thực hiện các chương trình, dự án;

đẩy nhanh công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật đặc thù cho các vùng nghèo, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiến hành xây dựng mô hình nông thôn mới, mô hình phát triển sản xuất, mô hình sắp xếp, bố trí dân cư ở các địa phương trong cả nước.

Bên cạnh đó, Cục tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực và kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo, kinh nghiệm về phát triển nông thôn giữa các địa phương và các nước trong khu vực; tăng cường công tác tập huấn, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ địa phương làm công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá