Nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp môi trường

TP - Doanh nghiệp, HTX thực hiện dự án đầu tư hoạt động bảo vệ môi trường... đáp ứng các tiêu chí xã hội hoá trong lĩnh vực môi trường sẽ được hưởng một số ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu sản phẩm có liên quan, và thuế giá trị gia tăng.

Đây là nội dung chính tại dự thảo Hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 04/2009/NĐ-CP ngày 14/1/2009, đang được Vụ chính sách thuế Bộ Tài chính lấy ý kiến đóng góp.

Theo đó, đối tượng được miễn sẽ là các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 04. Dự kiến với thuế thu nhập doanh nghiệp, sẽ áp dụng mức thuế suất 10 phần trăm trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập của doanh nghiệp có được từ dự án đầu tư hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Với doanh nghiệp thành lập mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, sẽ được miễn thuế 4 năm, đồng thời giảm 50 phần trăm số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo; còn tại địa bàn không khó khăn thì được miễn thuế 4 năm, giảm 50 phần trăm số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo.

Các doanh nghiệp lĩnh vực này sẽ được ưu tiên miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách, báo sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu, xử lý chất thải, dự án chuyển giao công nghệ phục vụ xử lý chất thải.

Đồng thời với máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được mà tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư nhập khẩu phục vụ mục đích trên cũng sẽ thuộc đối tượng không phải nộp thuế giá trị gia tăng.

Ngày 20/8, Bộ Tài chính có công văn về chính sách thuế TNDN đối với lĩnh vực xã hội hoá. Theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định thì áp dụng thuế suất thuế TNDN 10 phần trăm trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường kể từ ngày 1/1/2009.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá