Nhiều ưu đãi doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

TP - Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp (DN) và người lao động tại DN quốc phòng, an ninh.

Theo đó, từ năm tài chính 2016, ngoài quy định chung về khuyến khích, hỗ trợ với DN nói chung, các DN quốc phòng, an ninh còn được một số hỗ trợ tài chính từ nhà nước như: Miễn tiền thuê đất với đất phục vụ quốc phòng, an ninh; được hạch toán một số khoản chi phí đặc thù vào chi phí sản xuất kinh doanh và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; được cấp kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa các dây chuyền sản xuất; được hỗ trợ quỹ khen thưởng, phúc lợi; được hỗ trợ đầu tư xây dựng trường học, trạm y tế tại nơi chưa có…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng