Những bác sỹ ngành Truyền tải điện

Trung bình mỗi tháng, Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện (NPTS) tham gia thí nghiệm nhiều hạng mục, tham gia thi công nhiều dự án, xử lý từ 40 - 60 khiếm khuyết, bất thường, đột xuất trên lưới truyền tải điện 500kV, 220kV khắp cả nước, có thể nói những cán bộ kỹ sư của NPTS chính là những bác sỹ của ngành truyền tải điện.

Vạn sự khởi đầu nan

Ngày 14/4/2017, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) ban hành Quyết định số 666/EVNNPT-QĐ về việc thành lập Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) trên cơ sở tổ chức lại các Xưởng, Đội hoạt động trong lĩnh vực thí nghiệm, sửa chữa, cơ điện và xe máy của các Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4 với chức năng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho hệ thống truyền tải điện gồm lắp đặt, thí nghiệm, sửa chữa, tự động hóa và các dịch vụ phụ trợ khác. NPTS được thành lập, nhằm tách bạch khâu dịch vụ ra khỏi vận hành, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh và tăng năng suất lao động của EVNNPT. 

Những bác sỹ ngành Truyền tải điện - ảnh 1 NPTS triển khai công tác thí nghiệm định kỳ thiết bijtaij TBA 500 kV Đà Nẵng

Mặc dù là một đơn vị mới thành lập, nhiệm vụ thì nhiều, địa bàn hoạt động rộng khắp trên cả nước trong khi đó tổng số CBCNV mới gần 700 người, thiết bị vật tư sau khi tiếp nhận bàn giao còn thiếu. Khó khăn là vậy nhưng  2 tháng sau khi thành lập, NPTS đã nhanh chóng ổn định về công tác tổ chức; đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao trong năm 2017 và năm 2018 đều hoàn thành cơ bản các hạng mục quan trọng được Tổng công ty giao. Không chỉ vậy NPTS đã chủ động phối hợp với các Công ty truyền tải điện ngăn ngừa và xử lý kịp thời nhiều những hư hỏng bất thường, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục.

Tạo đà phát triển

Khi NPTS chính thức đi vào hoạt động vào đầu tháng 6/2017, từ đó EVNNPT đã tách bạch khâu dịch vụ ra khỏi khâu vận hành, nhằm nâng cao chất lượng công tác vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động của EVNNPT

Những bác sỹ ngành Truyền tải điện - ảnh 2  
Những bác sỹ ngành Truyền tải điện - ảnh 3 Ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc NPTS kiểm tra công tác sửa chữa thay thế máy cắt và dao cách ly 220 kV

NPTS còn tham gia sửa chữa 1.015 hạng mục sửa chữa thường xuyên, 195 công trình sửa chữa lớn thiết bị trên lưới truyền tải điện 500kV, 220kV khắp cả nước. NPTS đã thi công nhiều công trình phục vụ công tác vận hành các cán bộ CBCNV đã áp dụng nhiều sáng kiến đảm bảo cho chất lượng thiết bị cũng như rút ngắn thời gian thi công và giảm thời gian cắt điện trên lưới góp phần cho ổn đinh lưới điện, trong đó nổi bật những công trình trong 6 tháng cuối năm 2017 đó là lắp máy biến áp 500kV-900MVA tại các trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa, Vũng Áng với thời gian thực hiện của từng công trình được các chuyên gia của Hãng đưa ra là 17 ngày, trong quá trình thực hiện  CBCNV đã áp dụng các sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất được các chuyên gia của Hãng chấp thuận  và giảm thời gian thi công xuống còn 13 ngày.

Năm 2018, NPTS được giao kế hoạch sửa chữa lớn tài sản với 28 danh mục công trình, quý 3 năm nay đã hoàn thành 100% công tác này; Các danh mục thí nghiệm định kỳ đã được NPTS hoàn thành 100% khối lượng công việc. Riêng công tác sửa chữa thường xuyên và  xử lý các hiện tượng bất thường, đột xuất để đảm bảo vận hành lưới điện NPTS đã chủ động tham gia cùng với các PTC thực hiện nhiều công trình như hoán chuyển MC 572 cho K502 Trạm 500kV Ô Môn để tái lập vận hành kháng KH502; lắp đặt thay thế pha C và kiểm tra pha A, B MBA 500kV AT1 TBA 500kV Thường Tín,... góp phần vào đảm bảo vận hành liên tục ổn định cho lưới điện truyền tải.

Những bác sỹ ngành Truyền tải điện - ảnh 4 Ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc NPTS tặng quà động viên công nhân đang thi công sửa chữa thay thế máy cắt và dao cách ly 220 kV

Ngoài công việc đảm bảo vận hành lưới truyền tải điện, trong thời gian qua NPTS đã tham gia thi công và đóng điện thành công nhiều công trình có vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo truyền tải điện và cung cấp điện như: Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Thường Tín (nâng công suất MBA 500kV AT2 lên 900 MVA và lắp MBA 220kV thứ 2); Nâng công suất máy biến áp 220kV 125MVA Trạm BA 500kV Hà Tĩnh lên 250 MVA; Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Đồng Hòa từ (125 + 250), lắp đặt máy biến áp máy biến áp 500kV và thí nghiệm hiệu chỉnh toàn trạm 500kV Đông Anh, Việt Trì, ...

 Các công trình do NPTS đều đáp ứng về mặt chất lượng và tiến độ do EVNNPT và các Ban Quản lý dự án giao. Trong đó đặc biệt có Công trình lắp máy 500kV-600MVA trạm 500kV Phố Nối, Công ty đã được giao thực hiện mở rộng hệ thống điều khiển máy tính Siemens, lắp máy biến áp, thí nghiệm hiệu chỉnh thi công vào cuối tháng 8/2017, đây là công trình mở rộng hệ thống điều khiển máy tính của Siemens được nhóm đào tạo về SICAMPAS do EVNNPT cử đi học tại Siemens thực hiện và đã được đóng điện và đưa vào vận hành.

Đến nay nhóm này cũng đã thực hiện nhiều công trình mở rộng hiện thống máy tính của các trạm biến áp như trạm biến áp 220kV Cà Mau, Đồng Hòa, trạm biến áp 500kV Đông Anh. Trong thời gian tới nhóm tiếp tục được đào tạo, nghiên cứu để thực hiện hệ thống điều khiển máy tính của các Hãng sản xuất khác trên thế giới như ABB, Nari, ... nhằm tiến tới việc làm chủ các hệ thống điều khiển máy tính  các trạm biến áp của EVNNPT.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Công ty dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện: NPTS hoạt động trên toàn bộ hệ thống truyền tải điện 500kV,  220kV khắp cả nước, hiện nay NPTS có 4 Trung tâm chính đóng ở Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ hàng đầu của NPTS là phải hoàn thành 100% khối lượng việc thí nghiệm định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên trên lưới điện truyền tải, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Khó khăn cơ bản của NPTS hiện nay đó là nhân lực còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ, cùng với thiết bị thí nghiệm còn thiếu,  đã cũ và công nghệ lạc hậu.

Để khắc phục những khó khăn này, NPTS đã kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ và có tâm huyết cao, chủ động bố trí nhân lực một cách phù hợp đảm bảo thực hiện hoàn thành khối lượng công việc được giao. NPTS đã tham mưu với lãnh đạo EVNNPT cho triển khai  mua sắm trang thiết bị thí nghiệm cũng như sửa chữa lưới điện truyền tải trong năm 2019. 

Hướng đến tương lai

Thực hiện chủ đề năm 2018 của EVN là nâng cao chất lượng ngồn nhân lực cũng như hương dẫn của EVNNPT, NPTS tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ và có tâm huyết cao; xác định đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là mục tiêu sống còn đối với một Công ty có hàm lượng khoa học công nghệ cao như NPTS. Do đó, đồng hành cùng công tác ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, NPTS sẽ tập trung đào tạo chuyên môn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho cán bộ công nhân viên nhằm phát triển Công ty từng bước vững chắc.

 Chặng đường phía trước của NPTS còn rất dài,  tập thể NPTS sẽ cùng đồng lòng để vượt qua mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ chính trị do Tổng công ty giao phó - hướng tới mục tiêu là một đơn vị tiên phong về dịch vụ kỹ thuật trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, hơn thế nữa là tham gia thực hiện thành công các giá trị cốt lõi cũng như mục tiêu chiến lược của Tổng công ty trong thời gian đến.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá