Những đổi mới công tác thuế đáng chú ý

TP - 1. Kết quả thu nội địa trừ dầu đạt khá, vượt 2,9% so với dự toán pháp lệnh, đưa tỷ trọng này trong tổng thu ngân sách tăng từ 55,1% năm 2008 lên 61,8% năm 2009; đưa số thu ngân sách do ngành thuế quản lý chiếm trên 3/4 tổng thu NSNN.

2. Miễn, giảm, gia hạn nộp tổng số thuế khoảng 20.000 tỷ đồng, góp phần kích cầu đầu tư và tiêu dùng, giảm thiểu khó khăn về vốn cho DN.

3. Luật Thuế thu nhập cá nhân năm đầu áp dụng, Tổng cục Thuế hoàn thiện 14 thông tư hướng dẫn thực hiện và triển khai, gần 10 triệu cá nhân đã được cấp mã số thuế.

4. Dự án hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế đã được mở rộng ra 34 tỉnh, TP.

5. Thực hiện Đề án 30/CP của Chính phủ, ngành Thuế đã rà soát, kiến nghị sửa đổi bổ sung 243 thủ tục; bãi bỏ 11 thủ tục hành chính thuế; đơn giản hóa 13 mẫu biểu.

6. Triển khai đồng loạt các phiên bản ứng dụng phần mềm tại 63 Cục Thuế và gần 700 Chi cục Thuế trong cả nước.

7. Gần 500.000 lượt người nộp thuế được hỗ trợ, tư vấn thuế dưới mọi hình thức.

8. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 115/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế.

Khánh Huyền
Nguồn: Tổng cục Thuế

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá