Những 'vũ khí' lợi hại giúp gần 100 xe VinFast chinh phục Hà Giang

Đường dài mới biết ngựa hay, hành trình chinh phục Hà Giang cho thấy bộ 3 xe VinFast thực sự có chất lượng ngang xe châu Âu như thế nào

Những 'vũ khí' lợi hại giúp gần 100 xe VinFast chinh phục Hà Giang - ảnh 1  
Những 'vũ khí' lợi hại giúp gần 100 xe VinFast chinh phục Hà Giang - ảnh 2  
Những 'vũ khí' lợi hại giúp gần 100 xe VinFast chinh phục Hà Giang - ảnh 3  
Những 'vũ khí' lợi hại giúp gần 100 xe VinFast chinh phục Hà Giang - ảnh 4  
Những 'vũ khí' lợi hại giúp gần 100 xe VinFast chinh phục Hà Giang - ảnh 5  
Những 'vũ khí' lợi hại giúp gần 100 xe VinFast chinh phục Hà Giang - ảnh 6  
Những 'vũ khí' lợi hại giúp gần 100 xe VinFast chinh phục Hà Giang - ảnh 7  
Những 'vũ khí' lợi hại giúp gần 100 xe VinFast chinh phục Hà Giang - ảnh 8  
Những 'vũ khí' lợi hại giúp gần 100 xe VinFast chinh phục Hà Giang - ảnh 9  
Những 'vũ khí' lợi hại giúp gần 100 xe VinFast chinh phục Hà Giang - ảnh 10  
Những 'vũ khí' lợi hại giúp gần 100 xe VinFast chinh phục Hà Giang - ảnh 11  

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng