Tín dụng chính sách vào Tây Nguyên:

Nỗ lực góp phần xóa đói giảm nghèo

TP - Ba năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng và 2 năm phối hợp thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tại vùng Tây Nguyên, đến nay tín dụng rót cho Tây Nguyên đang “đơm hoa kết trái”.

Gia đình anh HNich, dân tộc Ba Na ở làng KTăng, xã KDang, huyện Đắk Đoa (Gia Lai) vay vốn hộ mới thoát nghèo đầu tư trồng cà phê.
Gia đình anh HNich, dân tộc Ba Na ở làng KTăng, xã KDang, huyện Đắk Đoa (Gia Lai) vay vốn hộ mới thoát nghèo đầu tư trồng cà phê.

Không chỉ nợ xấu giảm, tăng về chất mà những đồng vốn chính sách còn thực sự nỗ lực góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.

16 ngàn tỷ tín dụng chính sách đã rót vào

Vùng Tây Nguyên bao gồm các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông và các huyện miền núi thuộc các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Phước. Đây là địa bàn chiến lược quan trọng  có biên giới chung với Lào và Campuchia và là nơi sinh sống gắn bó lâu đời của 18 dân tộc anh em.

Nhận thức được tầm quan trọng về chính trị - kinh tế - xã hội của vùng Tây Nguyên, trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) luôn bám sát chủ trương, định hướng phát triển vùng Tây Nguyên của Đảng và Chính phủ để tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, góp phần xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Về kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, đến 31/10/2015, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đã đạt hơn 16.000 tỷ đồng, chiếm 11,68% tổng dư nợ toàn quốc với trên 700 nghìn hộ còn dư nợ, tăng 42,86% (tương đương 4,9 ngàn tỷ đồng) so với thời điểm cuối năm 2011, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 8,96% (cả nước 7,76%). Dư nợ cho vay tập trung ở một số chương trình lớn như: cho vay hộ nghèo 5,1 nghìn tỷ đồng; hộ cận nghèo gần 2,5 nghìn tỷ đồng; hộ SXKD tại vùng khó khăn trên 3 nghìn tỷ đồng; giải quyết việc làm 501 tỷ đồng; học sinh, sinh viên trên 2,4 nghìn tỷ đồng; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên 1,5 nghìn tỷ đồng và nhà ở cho hộ nghèo gần 500 tỷ đồng.

Trong đó, nợ quá hạn 65 tỷ đồng, chiếm 0,40% trên tổng dư nợ, thấp hơn tỷ lệ nợ quá hạn của toàn hệ thống NHCSXH (0,41%). Số nợ quá hạn giảm tuyệt đối gần 110 tỷ đồng so với cuối năm 2011, số tương đối giảm 1,14% (tỷ lệ năm 2011 là 1,54%), tất cả các chi nhánh trong vùng có tỷ lệ nợ quá hạn dưới 1%. Đây thực sự là một thành công nổi bật trong 3 năm thực hiện Đề án. Nợ khoanh trên 32 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,2%, tăng trên 25,5 tỷ đồng so với cuối năm 2011. Chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn đã đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng; số Tổ được xếp loại tốt và khá đã tăng từ 14.933 Tổ (tương đương 77,7%) lên 17.444 Tổ (tương đương 89,7%).

Trong thời gian thực hiện Đề án, NHCSXH đã nhận được sự quan tâm, ưu tiên hỗ trợ NHCSXH về trụ sở làm việc của NHCSXH cấp tỉnh, cấp huyện; phương tiện, trang thiết bị và đặc biệt là tích cực bổ sung nguồn vốn ủy thác để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tính đến ngày 31/10/2015, tổng số vốn hỗ trợ của địa phương là 974,5 tỷ đồng, bình quân mỗi tỉnh đạt 81,2 tỷ đồng.

Tăng cường an sinh xã hội

Cùng với chất lượng tín dụng chính sách ngày càng được nâng cao, hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại vùng Tây Nguyên đã góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Trong 3 năm qua, đã có trên 1.185 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 121 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút và tạo việc làm mới cho trên 34 nghìn lao động, giúp gần 55 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây dựng gần 312 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn và hơn 6 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo... góp phần đáng kể đưa tỷ lệ hộ nghèo vùng Tây Nguyên theo chuẩn giai đoạn 2011 - 2015 giảm từ 18,92% (năm 2011) xuống còn 11,22% (năm 2014).

Trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay, NHCSXH đã trích Quỹ An sinh xã hội với tổng số tiền 6.866 triệu đồng để thực hiện các hoạt động ủng hộ thiết thực đối với một số địa phương nghèo tại khu vực, như: xây dựng nhà trẻ tại thôn 2C thuộc xã Ea H’leo tỉnh Đắk Lắk, hỗ trợ kinh phí cho UBMTTQ tỉnh Kon Tum để xây 10 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ xây 9 căn nhà tình nghĩa tại các huyện miền núi thuộc các tỉnh Quảng Nam và Phú Yên,...

Trong giai đoạn tới, NHCS đặt mục tiêu: Tiếp tục dành ưu tiên nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại vùng Tây Nguyên; phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh hơn nữa để triển khai tốt các chương trình tín dụng giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có vốn sản xuất, tạo việc việc làm nâng cao điều kiện sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội vùng Tây Nguyên phát triển theo hướng ổn định, bền vững để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và tạo điều kiện hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong thời gian tới, NHCS đặt mục tiêu, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách và tiếp cận các dịch vụ khác do NHCSXH cung cấp. Về tăng trưởng dư nợ: Phấn đấu mức tăng trưởng dư nợ hàng năm tại vùng Tây Nguyên khoảng 10% - 12%, bao gồm nguồn vốn T.Ư và nguồn vốn địa phương (cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung hàng năm của toàn quốc).

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá