Noname

Cty TNHH BOT cầu Rạch Miễu và Cty Cổ phần bê tông 620 đã tổ chức lao dầm 2 nhịp cầu dẫn từ trụ T4 đến T6 thuộc công trình xây dựng cầu Rạch Miễu. Đến nay các nhà thầu đã thi công đạt trên 40% khồi lượng công trình. Dự kiến cầu Rạch Miễu sẽ hoàn thành và thông xe vào cuối năm 2006. Trong ảnh: Cty 620 chuyển dầm vào vị trí lắp đặt. Ảnh: Thanh Phàn

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá