Nộp hồ sơ chế độ BHXH chậm so với quy định có bị phạt?

Bạn đọc Thu Hằng (Hải Dương) hỏi: Tháng 4/2019 người lao động nộp hồ sơ lên công ty để làm thủ tục hưởng chế độ ốm đau, nhưng đến nay công ty mới giải quyết có được cơ quan BHXH chấp nhận không? Trường hợp cơ quan BHXH không chấp nhận thì ai là người chịu trách nhiệm trong vấn đề này?

Trả lời :

Căn cứ theo quy định của Luật BHXH tại khoản 2 Điều 102 thì: "Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan BHXH".

Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 116 Giải quyết hưởng chế độ bảo BHXH chậm so với thời hạn quy định, nếu việc nộp hồ sơ chậm mà ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động thì đơn vị sử dụng lao động phải bồi thường, cụ thể:

1. Trường hợp vượt quá thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 và khoản 2 Điều 110, khoản 1 và khoản 2 Điều 112 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản.

2. Trường hợp nộp hồ sơ và giải quyết hưởng chế độ bảo BHXH chậm so với thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người hưởng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Trừ trường hợp do lỗi của người lao động hoặc thân nhân của người lao động thuộc đối tượng được hưởng chế độ BHXH.

Mọi thắc mắc của bạn đọc về chế độ BHXH, BHYT, BHTN xin gửi về địa chỉ Email: bhxhtraloi@gmail.com để được chuyên gia giải đáp.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng