Nộp ngân sách tiền dư từ Quỹ Bình ổn xăng dầu

TP - Thông tư liên tịch vừa được Bộ Công Thương và Bộ Tài chính ban hành về cách tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu; nhiều điều kiện mới chặt chẽ hơn (về sử dụng quỹ) sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 1/11 tới.

Theo đó, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được thương nhân đầu mối hoạch toán và theo dõi riêng bằng một tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp ở Việt Nam. Quỹ Bình ổn giá được trích lập thường xuyên với mức cố định 300 đồng/lít đối với các loại xăng, dầu diezel, dầu hỏa và 300 đồng/kg với các loại dầu madút. 

Đặc biệt, khi Quỹ Bình ổn giá có số dư, toàn bộ số tiền trên phải nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp Quỹ Bình ổn giá bị âm do được sử dụng để ổn định thị trường, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ kiểm tra, rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét và có biện pháp xử lý với từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp khi giá xăng dầu tăng trên 7%, cơ quan chức năng sẽ điều chỉnh mức trích nộp quỹ. Khi giá thành xăng dầu biến động trong phạm vi dưới 3%, liên bộ sẽ xem xét sử dụng Quỹ Bình ổn giá để điều hành giá xăng dầu.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng