Ông Trương Đình Anh rút vốn khỏi FPT

Cựu CEO FPT đã bán thành công hơn 1,1 triệu cổ phiếu, rút gần hết vốn khỏi FPT.

Ông Trương Đình Anh rút vốn khỏi FPT

Ông Trương Đình Anh vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CTCP FPT (FPT - sàn HOSE).

Cụ thể, ông Trương Đình Anh đã bán thành công 1.157.117 cổ phiếu như đã đăng ký.

Giao dịch thực hiện bằng phương thức thỏa thuận từ 23/9 đến ngày 8/10. Thời gian này, giá bán bình quân cổ phiếu FPT vào khoảng trên 44.000 đồng/CP. Như vậy, ước tính ông Trương Đình Anh đã thu về khoảng 50 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu FPT.

Sau giao dịch, cựu CEO FPT chỉ còn nắm giữ đúng 21.428 cổ phiếu FPT và gần như “dứt tình” với FPT.

Ông Trương Đình Anh từng giữ chức Tổng giám đốc FPT, nhưng từ chức vào tháng 9/2012 sau 6 tháng điều hành vì những khác biệt trong hoạch định chiến lược và phương thức điều hành giữa ông và HĐQT FPT. Đến tháng 10/2012, ông xin từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT FPT Telecom. Rồi đến tháng 6/2013, ông cũng xin rút lui tiếp khỏi chức danh Thành viên HĐQT FPT Online.

Theo ĐTCK

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng