Phấn đấu nợ nước ngoài không quá 50% GDP

TP - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030, trong đó yêu cầu phải bảo đảm nợ công đến năm 2020 không quá 65% GDP.

Phấn đấu nợ nước ngoài không quá 50% GDP

> Giải quyết nợ xấu: 'Cứu nhà đang cháy'

Phấn đấu nợ nước ngoài không quá 50% GDP - ảnh 1

Cụ thể, dư nợ Chính phủ không quá 55% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP. Sẽ từng bước giảm dần nợ công, đến năm 2030, nợ công không quá 60% GDP, trong đó nợ Chính phủ không quá 50% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP.

Về chỉ tiêu cụ thể, vay trong và ngoài nước để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước theo hướng giảm dần bội chi ngân sách nhà nước, phấn đấu đến năm 2015 (tính cả trái phiếu Chính phủ) dưới 4,5% GDP, giai đoạn 2016 - 2020 tương đương 4% GDP và giai đoạn sau năm 2020 bình quân khoảng 3% GDP.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá