Dự án Luật Đầu tư công:

Phân định rõ trách nhiệm các bên tham gia vào quá trình đầu tư

TP - Hôm qua (3/10), Ủy ban Kinh tế của Quốc hội bắt đầu phiên họp toàn thể tại Hà Nội, với các nội dung: Thẩm tra Dự án Luật Đầu tư công, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ năm 2008, tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007...

Đến nay, Nhà nước chưa có luật riêng để điều chỉnh một cách thống nhất các hoạt động đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (đầu tư công).

Trong khi đó, số liệu tình hình thực hiện kế hoạch trong năm 2005 cho thấy, ước thực hiện tổng vốn đầu tư phát triển năm 2005 là 320.000 tỷ đồng (chiếm 38,2% GDP). Trong số đó, tổng vốn đầu tư của Nhà nước là 154.000 tỷ đồng (chiếm 47,1% tổng vốn đầu tư phát triển); riêng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước (về cơ bản là đầu tư công) là 74.000 tỷ đồng, tương đương 4,65 tỷ đôla Mỹ (chiếm 23,1% tổng vốn đầu tư phát triển).

Bản thuyết minh của Chính phủ về dự án Luật Đầu tư công nêu: “Tình hình quản lý đầu tư trong thời gian qua cho thấy còn nhiều bất cập trong quản lý đầu tư sử dụng vốn Nhà nước nói chung, đầu tư công nói riêng, cụ thể là: sự khép kín trong đầu tư; đầu tư dàn trải; đầu tư hiệu quả thấp; lãng phí; nợ đọng; thất thoát; tiêu cực.v.v.”.

Dự án Luật Đầu tư công quy định về các hoạt động đầu tư trực tiếp sử dụng vốn Nhà nước không nhằm mục đích kinh doanh.

Theo đó, vốn Nhà nước bao gồm: vốn ngân sách Nhà nước; vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); trái phiếu Chính phủ và trái phiếu của chính quyền địa phương; tín dụng ưu đãi của Nhà nước; tín dụng đầu tư do Nhà nước bảo lãnh; vốn Nhà nước đầu tư vào tổ chức kinh tế và vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước.

Một trong những quan điểm chính của dự án Luật Đầu tư công là: Phân định rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia vào quá trình đầu tư; nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào quá trình đầu tư; ngăn chặn lãng phí, thất thoát, tiêu cực, tham nhũng trong đầu tư.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá