Phát động thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Ngày 23/8, BHXH Việt Nam ra Công văn số 3096 phát động phong trào thi đua “Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT”.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 1/9 - 31/12/2019, BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể thuộc đơn vị quán triệt mục tiêu, ý nghĩa và trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua và đề ra chỉ tiêu thi đua của đơn vị;

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2019 của đơn vị, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, qua đó phân tích, xác định nguyên nhân và đề ra các giải pháp phấn đấu thực hiện mục tiêu thi đua đề ra.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng