Phát hành 300 triệu USD trái phiếu Chính phủ

TPO - Bộ Tài chính vừa có Quyết định về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước với tổng giá trị 300 triệu USD trong thời gian từ 18/3 – 30/3/2009.

Ảnh minh họa
Theo quyết định này, có ba kỳ hạn (1 năm, 2 năm và 3 năm) được áp dụng cho trái phiếu Chính phủ phát hành đợt này với tổng giá trị phát hành cho mỗi kỳ hạn là 100 triệu USD. Mệnh giá trái phiếu là 100 USD/trái phiếu hoặc bội số của 100 USD.

Các trái phiếu này được phát hành thông qua đấu thầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Theo Bộ Tài chính, trái phiếu có lãi suất cố định áp dụng cho cả kỳ hạn; lãi suất được quy định khống chế mức trần tối đa, còn lãi suất trúng thầu được xác định trên cơ sở kết quả đấu thầu. Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày phát hành trái phiếu. Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn.

Trái phiếu được niêm yết, giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Chủ sở hữu trái phiếu được quyền chuyển nhượng, tặng, thừa kế, hoặc sử dụng để cầm cố trong các quan hệ tín dụng... theo các quy định của pháp luật.

Việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ được thực hiện theo Quyết định số 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  để huy động vốn cho các dự án trọng điểm.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá