Phát hành 6.000 tỷ đồng tín phiếu kho bạc

TP - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ phát hành 6.000 tỷ đồng tín phiếu kho bạc với kỳ hạn dưới một năm trong quý II.

> Western Bank xin 37.000 tỷ đồng để hợp nhất
> M&A ngân hàng, bất động sản

Theo kế hoạch, trong năm 2013, NHNN sẽ tổ chức 24 đợt phát hành tín phiếu kho bạc theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch. Mỗi tháng Sở Giao dịch sẽ tổ chức 2 đợt đấu thầu, ngày phát hành và thanh toán là T+1 (sau một ngày). Trong trường hợp cần thiết, có thể bổ sung các đợt phát hành tín phiếu kho bạc

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá