Phát hành trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ

TP - Bộ Tài chính vừa chính thức công bố việc phát hành trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ trong nước đợt I năm 2009, từ ngày 18 - 30/3/2009, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông qua phương thức đấu thầu.

Trái phiếu được phát hành, niêm yết, giao dịch và thanh toán bằng USD; có ba loại trái phiếu lần lượt theo các kỳ hạn một năm, hai  năm, ba năm với khối lượng phát hành đều là 100 triệu USD/mỗi kỳ hạn.

Mệnh giá trái phiếu là 100 USD/trái phiếu hoặc bội số của 100 USD. Trái phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ; có lãi suất cố định áp dụng cho cả kỳ hạn; Lãi suất trúng thầu được xác định trên cơ sở kết quả đấu thầu.

Theo Bộ Tài chính, trái phiếu sẽ được niêm yết, giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Chủ sở hữu trái phiếu được quyền chuyển nhượng, tặng, thừa kế, đồng thời phải kê khai và nộp thuế đối với lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tại kế hoạch ngân sách được Quốc hội thông qua, tổng thu cân đối ngân sách năm 2009 là 389.900 tỷ đồng - bằng 21,5 phần trăm giá trị tổng sản phẩm trong nước; tổng chi ngân sách nhà nước năm 2009 được xác định là 491.300 tỷ đồng; bội chi ngân sách được Quốc hội cho phép là 87.300 tỷ đồng, bằng 4,82 phần trăm giá trị tổng sản phẩm trong nước. Các công trình trọng điểm của Việt Nam trong giai đoạn tới cũng sẽ cần tới một khối lượng vốn khá lớn.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá