Phát hành trái phiếu đặc biệt cho PG Bank, SCB, SHB

Ngày 14/10, Sở giao dịch NHNN đã có các thông báo phát hành trái phiếu đặc biệt của VAMC cho NHTMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank), NHTMCP Sài Gòn (SCB) và NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Phát hành trái phiếu đặc biệt cho PG Bank, SCB, SHB

>Kinh tế tuần qua: 'Đã xử lý hàng nghìn tỷ nợ xấu'

Theo đó, trái phiếu đặc biệt của VAMC phát hành cho PG Bank có mã: VAMC B-0500001; Mệnh giá: 170.080.452.500 đồng.

Trái phiếu đặc biệt của VAMC phát hành cho SCB có 15 mã, từ VAMC B-0500002 đến VAMC B-0500016; Tổng mệnh giá: 547.926.707.182 đồng.

Trái phiếu đặc biệt của VAMC phát hành cho SHB có 5 mã, từ VAMC B-0500017 đến VAMC B-0500021; Tổng mệnh giá: 74.652.475.709 đồng.

Tất cả trái phiếu đặc biệt của VAMC phát hành cho các ngân hàng trên đều có kỳ hạn 5 năm với lãi suất 0%/năm; Ngày phát hành/Ngày hiệu lực của trái phiếu là 16/10/2013; Ngày đến hạn là 16/10/2018.

Theo Thời báo Ngân hàng

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng