Phát hiện dầu khí mới trên cấu tạo Nam Rồng

Khi thử vỉa ở phần trên của tầng đá móng trong thân trần ở giếng khoan 09-1-Rồng-20, Xí nghiệp liên doanh Dầu khí Vietsovpetro đã nhận được dòng dầu tự phun với lưu lượng 1.000 thùng/ngày ở chế độ côn 15,9 mm.

Đây là giếng khoan tìm kiếm dầu khí đầu tiên của Vietsovpetro trên cấu tạo Nam Rồng ở phần cực nam của lô 09-1, thuộc Bồn Trũng Cửu Long.

Ông Trần Lê Đông, Tổng giám đốc Vietsovpetro, cho biết: chiều sâu hiện tại của giếng khoan là 3.940m. Sau khi thử vỉa, giếng khoan 09-1-Rồng-20 sẽ được khoan đến chiều sâu thiết kế là 4.150m để đánh giá đầy đủ hơn triển vọng của tầng đá móng trong khu vực này.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá