Phát hiện dầu khí tại Nam Côn Sơn

Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro, ngày 22/4, khi thử vỉa số 3 trong tầng cát kết tuổi Mioxen sớm ở giếng khoan tìm kiếm thuộc lô số 04-3 bồn trũng Nam Côn Sơn đã nhận được dòng dầu khí tự phun mạnh.

Ở chế độ côn 25,4 mm, lưu lượng dầu là 240 m3/ngày, lưu lượng khí là 1,1 triệu m3 ngày. Đây là giếng khoan đầu tiên phát hiện dầu khí có lưu lượng lớn và chất lượng tốt trên lô 04-3.

Tại lô này, trước đây (từ năm 1974 - 1996) đã có nhiều công ty dầu khí khác đầu tư nghiên cứu và đã khoan 7 giếng tìm kiếm dầu khí nhưng không đạt kết quả khả quan nên đã rút lui.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá