Phát hiện khí tại bồn trũng Nam Côn Sơn

Khi tiến hành thử vỉa số 3 ở giếng khoan tìm kiếm số 04-3 - Thiên Ưng 1X thuộc lô 04-3, bồn trũng Nam Côn Sơn, những người làm công tác thăm dò đã nhận được dòng dầu khí tự phun mạnh.

Đây là giếng khoan đầu tiên phát hiện dầu khí có lưu lượng lớn và chất lượng tốt trên lô 04-3. Ở chế độ sâu 25,4 m, lưu lượng dầu là 240 m3/ngày (tương đương 1.500 thùng/ngày), lưu lượng khí là 1,1 triệu m3/ngày (38,8 triệu ft3/ngày).

Tại lô này, trong giai đoạn từ năm 1974 - 1996 đã có nhiều Cty dầu khí khác đầu tư nghiên cứu và đã khoan 7 giếng tìm kiếm dầu khí nhưng không đạt kết quả nên đã rút lui.

Theo Tổng Giám đốc Vietsovpetro Trần Lê Đông, kế hoạch năm 2005, sau giếng khoan Thiên Ưng 1X, Cty sẽ tiếp tục thi công thêm 2 giếng khoan thăm dò, thẩm lượng trên cấu tạo Mãng Cầu - Thiên Ưng để có thể bước đầu đánh giá trữ lượng dầu khí.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá