Quy hoạch tổng thể đến năm 2020:

Phát triển kinh tế xã hội dải ven biển miền Trung

TP - Dải ven biển miền Trung từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận đã được Bộ Xây dựng lập quy hoạch xây dựng vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và đang phối hợp với các địa phương trong vùng lập quy hoạch xây dựng các đô thị.

Cảng Đà Nẵng  Ảnh: Hồng Vĩnh
Phạm vi nghiên cứu gồm 78 đơn vị hành chính cấp huyện trong đó có 19 thành phố, thị xã của 14 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương dọc ven biển từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận. 

Các khu kinh tế trong vùng đã được lập quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết. Các khu kinh tế này đang được triển khai đầu tư xây dựng và phát triển.

Do vậy Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội dải ven biển miền Trung đến năm 2020 cần có những đánh giá cụ thể tình hình phát triển của các khu kinh tế này trong giai đoạn vừa qua, để có cơ sở đề xuất các kiến nghị, giải pháp khắc phục những bất cập về định hướng phát triển, cơ chế chính sách và giải pháp thu hút đầu tư để các khu kinh tế này thực sự trở thành những động lực phát triển của mỗi tỉnh, từng tiểu vùng và toàn vùng miền Trung.

Một trong những thế mạnh nổi trội của dải ven biển miền Trung là tiềm năng về du lịch, do vậy cần bổ sung định hướng phát triển không gian du lịch của toàn vùng trong đó xác định các khu du lịch có tầm quốc tế, các khu du lịch mang tính quốc gia, khu vực và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường cảnh quan và phát triển bền vững.

Theo Bộ Xây dựng, trong quá trình phát triển hệ thống đô thị cần bổ sung định hướng thành phố Nha Trang là đô thị loại I trực thuộc tỉnh; đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử và phát triển kinh tế xã hội thành phố Huế.

Cùng đó, khu vực dân cư nông thôn ven biển, ven sông thường xuyên bị lũ lụt cũng cần được nghiên cứu và đề xuất di dời tái định cư đảm bảo ổn định đời sống nhân dân gắn với phát triển sản xuất.

Với mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế gắn liền việc hình thành đường ven biển và kết nối nội địa, Bộ Xây dựng đề xuất nghiên cứu hệ thống cảng biển, phân tích đánh giá định hướng phát triển và đề xuất những giải pháp điều chỉnh những bất cập của định hướng phát triển hệ thống cảng biển của khu vực này.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá