Phê duyệt đề án thành lập Tập đoàn Than Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Than Việt Nam, hoạt động theo mô hình Cty mẹ - Cty con.

Theo đề án, Tập đoàn Than Việt Nam được hình thành trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng Cty Than Việt Nam và các đơn vị thành viên nhằm tạo ra một tập đoàn kinh tế mạnh, có trình độ công nghệ cao, quản lý hiện đại, kinh doanh đa ngành, bao gồm công nghiệp than, nhiệt điện đốt than, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí năng lượng và mỏ, đóng tàu và ô tô, khai thác và chế biến khoáng sản.

Cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Than Việt Nam gồm 11 đơn vị là Cty Cảng và Kinh doanh Than, Cty Tuyển than Hòn Gai, Cty Tuyển than Cửa Ông, Cty Tài chính than Việt Nam, Cty Địa chất mỏ, Trung tâm cấp cứu mỏ, Trung tâm phát triển nguồn nhân lực quản lý, Ban Quản lý dự án than Việt Nam, Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Sơn Động, Trung tâm Y tế lao động ngành than và Tạp chí Than Việt Nam.

Có 18 đơn vị do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ; 2 cCty hoạt động theo mô hình Cty mẹ - Cty con là Cty Than nội địa và Cty Than Uông Bí; 24 công ty do Tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 4 Cty liên kết do Tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ và 3 trường đào tạo nghề.

Cty mẹ - Tập đoàn Than Việt Nam có chức năng đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác, giữ quyền chi phối các Cty con thông qua vốn, tài nguyên khoáng sản được Nhà nước giao quản lý, công nghệ, thương hiệu và thị trường.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Công nghiệp phê duyệt đề án chuyển Cty Than nội địa và Cty Than Uông Bí sang hoạt động theo mô hình Cty mẹ - Cty con và phương án cổ phần hóa 24 doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng giao cho Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính của Tập đoàn theo đề nghị của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Than Việt Nam. Hội đồng quản trị của Tập đoàn Than Việt Nam có trách nhiệm trình Thủ tướng phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn và xây dựng đề án thành lập Cty tài chính trình Thủ tướng quyết định.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá