Phó Thủ tướng “lệnh” rà soát đất đai tại doanh nghiệp trước khi cổ phần

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương phải đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá, sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trong đó yêu cầu cụ thể phải rà soát toàn bộ diện tích, đất đang quản lý, sử dụng thuộc tài sản Nhà nước trước khi cổ phần hoá.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải rà soát toàn bộ đất đai mà các doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng trước khi cổ phần hoá
Phó Thủ tướng yêu cầu phải rà soát toàn bộ đất đai mà các doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng trước khi cổ phần hoá
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi các bộ, ngành và địa phương về chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp ngành quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu DNNN theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Về cơ cấu lại DNNN, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án cơ cấu lại DN, trình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện triển khai đúng quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu: Khẩn trương cổ phần hoá, thoái vốn tại các DN và các công việc liên quan theo kế hoạch đã được Thủ tướng phân công trong danh mục DNNN hoàn thành cổ phần hoá.

Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần cần thực hiện đăng ký doanh nghiệp giao dịch, niêm yết trên sàn chứng khoán khi đủ điều kiện 1 năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý cơ quan bộ, ngành phải giám sát DN thuộc diện cổ phần hoá; yêu cầu các N công khai các thông tin và hoạt động của mình theo yêu cầu của Chính phủ.

Đối với vấn đề luôn gây lo ngại thất thoát và sai lệch tài sản Nhà nước, xã hội khi định giá trước cổ phần hoá là đất đai, nhà xưởng. Phó Thủ tướng yêu cầu: "Phải rà soát toàn bộ diện tích đất mà các DNNN đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai".

Các cơ quan liên quan phải tuân thủ pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước thời điểm quyết định cổ phần hóa; thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa, chủ động xử lý các vấn đề liên quan theo quy định.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng thực hiện chuyển giao quyền chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp (đang nằm trong tay các Bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh) chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hồi tháng 10/2017.

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng