Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Hội đồng đánh giá tín nhiệm Cty Moody's

Chiều nay 14/8, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tiếp ngài Thomas Byrne - Chủ tịch Hội đồng đánh giá tín nhiệm Công ty Moody's (Hoa Kỳ).

Moody's là Công ty xếp hạng tín nhiệm vào Việt Nam nhằm cập nhật thông tin cơ bản để xem xét hệ số tín nhiệm của Việt Nam. Tháng 3 vừa qua, Công ty đã có báo cáo đánh giá triển vọng Việt Nam là tích cực.

Chính phủ Việt Nam đề nghị Moody's đến Việt Nam một lần nữa trong năm nay nhằm khẳng định lại hệ số tín nhiệm tại thời điểm gần nhất mà Chính phủ dự kiến phát hành trái phiếu quốc tế vào cuối năm nay.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng và ngài Thomas Byrne đã trao đổi các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế của Việt Nam. Đề cập đến lạm phát và các biện pháp kiểm soát lạm phát của Việt Nam, Phó Thủ tướng nêu những nguyên nhân khách quan, chủ quan của lạm phát, qua đó, đưa ra những biện pháp bình ổn giá nhằm kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và ổn định đời sống nhân dân.

Trên cơ sở tình hình thực tế và 3 nhóm giải pháp bình ổn giá (chỉ đạo, điều hành, tổ chức giữ vững các cân đối vĩ mô; các giải pháp tài chính tiền tệ và giải pháp kiểm soát thị trường), Phó Thủ tướng khẳng định: tốc độ lạm phát của Việt Nam hiện nay thấp hơn những năm gần đây và trong vòng kiểm soát được.

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 1 con số trong vài năm tới nhằm đồng thời giải quyết những vấn đề xã hội, môi trường và xóa đói giảm nghèo...để phát triển kinh tế một cách bền vững.

Về sự quan tâm của ngài Thomas Byrne đến những thay đổi trong bộ máy lãnh đạo Việt Nam, Phó Thủ tướng khẳng định, đó là những thay đổi tích cực nhằm tăng sức mạnh bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đây cũng là một bước cải cách hành chính và nhân sự.

Phó Thủ tướng cho biết, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung vào những nhiệm vụ: Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tổ chức bộ máy và thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản trị điều hành của Chính phủ;

Tăng cường tính công khai minh bạch, trách nhiệm báo cáo giải trình của các cấp từ Trung ương đến cơ sở, tập trung chống tham nhũng, lãng phí, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo niềm tin với các nhà đầu tư; thực hiện nhất quán đường lối độc lập, mở rộng, đa phương, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, thực hiện các cam kết trong quá trình hội nhập để hội nhập sâu, rộng hơn...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá