DMCA.com Protection Status

PVN về đích sớm các kế hoạch tài chính năm 2019 trước 2 tháng

Vượt lên trên những khó khăn, thách thức trong bối cảnh thị trường dầu khí trong nước cũng như quốc tế chịu nhiều tác động tiêu cực, giá dầu diễn biến không thuận lợi, với việc nâng cao hiệu quả công tác quản trị, quyết liệt trong điều hành và nỗ lực của người lao động, 10 tháng 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã xuất sắc về đích sớm các kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cả năm 2019.

PVN về đích sớm các kế hoạch tài chính năm 2019 trước 2 tháng

Năm 2019, PVN phải thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động; căng thẳng thương mại cũng như biến động địa chính trị tại nhiều khu vực tác động tiêu cực đến bức tranh kinh tế toàn cầu cũng như trong nước; các sản phẩm chủ lực của Tập đoàn phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm nhập khẩu; thị trường dầu khí biến động mạnh. Đặc biệt, trong tháng 10/2019, giá dầu Brent dao động khoảng 60 – 62 USD/thùng, thấp hơn giá kế hoạch năm 2019 là 65 USD/thùng.

Từ đầu năm 2019, PVN chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch nhà nước giao, và nỗ lực của người lao động, 10 tháng đầu năm, PVN đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành vượt mứckế hoạch đề ra; gia tăng trữ lượng dầu khí đã hoàn thành kế hoạch năm 2019; công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí triển khai theo kế hoạch.

Sản xuất điện tháng 10 ước đạt 2,09 tỷ kWh, vượt 9,6% kế hoạch tháng 10,lũy kế 10 tháng ước đạt 18,55 tỷ kWh, vượt 5,1% kế hoạch 10 tháng và bằng 85,9% kế hoạch năm.

Sản xuất đạm tháng 10 ước đạt 144,27 nghìn tấn, vượt 1,3% kế hoạch tháng 10,  lũy kế 10 tháng ước đạt 1,261 triệu tấn, vượt 8,1% kế hoạch 10 tháng và bằng 87,2% kế hoạch năm.

Sản xuất xăng dầu tháng 10 ước đạt 0,896 triệu tấn, vượt 3,9% kế hoạch tháng 10, lũy kế 10 tháng ước đạt 9,9 triệu tấn, vượt 5,5% kế hoạch 10 tháng và bằng 87,2% kế hoạch năm.

Đặc biệt, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn 10 tháng đầu năm 2019 như tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và vượt kế hoạch đề ra của cả năm 2019. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn tháng 10 ước đạt 61,13 nghìn tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước đạt 627,74 nghìn tỷ đồng, vượt 10,4% kế hoạch 10 tháng và vượt 2,5% kế hoạch năm; về đích sớm kế hoạch cả năm 2019 trước 2 tháng. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn tháng 10 ước đạt 8,15 nghìn tỷ đồng, vượt 5,9% kế hoạch tháng 10; lũy kế 10 tháng ước đạt 86,42 nghìn tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch 10 tháng và về đích sớm kế hoạch cả năm 2019 trước 2 tháng. Lợi nhuận về đích sớm kế hoạch cả năm 2019 trước 2 tháng.

Qua ngày gian khó, bằng tinh thần “trong khó khăn càng phải vững vàng, bằng bản lĩnh để vượt qua thử thách”, PVN tiếp tục khẳng định là 1 trong những tập đoàn kinh tế chủ lực của đất nước, là 1 trong 3 trụ cột của ngành năng lượng, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô quan trọng của Chính phủ và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của nền kinh tế.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng