Quảng Nam xin ý kiến Trung ương về nhà máy thép gần 1.000 tỷ đồng

TPO - "Hiện UBND tỉnh Quảng Nam đang kiến nghị với Trung ương để xem xét chủ trương đầu tư. Mặt khác cũng đang xem xét lại chủ trương di dời.", UBND tỉnh Quảng Nam trả lời cử tri.

Quảng Nam xin ý kiến Trung ương về nhà máy thép gần 1.000 tỷ đồng

Sáng 17/7, tỉnh Quảng Nam khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX, (nhiệm kỳ 2016-2021).

Tại Báo cáo trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX, cử tri huyện Đại Lộc đề nghị nghiên cứu, cân nhắc lại việc cấp giấy phép xây dựng nhà máy thép Việt – Pháp (có vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng) tại huyện Nam Giang vì cho rằng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường vùng hạ du

Trả lời ý kiến cử tri, tỉnh Quảng Nam cho rằng, trước khi quyết định chính thức việc cho phép đầu tư nhà máy thép, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo chủ đầu tư báo cáo và phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư nhà máy luyện cán thép Việt Pháp tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang tại Quyết định số 4048/QĐ-UBND ngày 16/112016.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu công ty thép Việt Pháp đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình xử lý chất thải của dự án đảm bảo các chất thải được xử lý đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thải vào nguồn tiếp nhận; thông báo bằng văn bản đến UBND tỉnh, Sở TN&MT về Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành để kiểm tra, xác nhận trước khi đi vào vận hành chính thức.

Hiện nay UBND tỉnh Quảng Nam đang kiến nghị với Trung ương để xem xét chủ trương đầu tư. Mặt khác cũng đang xem xét lại chủ trương di dời.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh nghe UBND tỉnh báo cáo về tình hình KT – XH; thu chi ngân sách; thanh tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm; các báo cáo thẩm tra của HĐND tỉnh; các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết và thảo luận nhiều vấn đề liên quan phát triển tại địa phương…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá