Quảng Ninh: 9 tháng, chi 1,3 nghìn tỷ đồng khám chữa bệnh BHYT

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, riêng về khám, chữa bệnh BHYT, năm 2018, tổng chi là trên 1,8 nghìn tỷ đồng; 09 tháng năm 2019, chi trên 1,3 nghìn tỷ đồng, tương đương với 88,2% dự toán của cả năm.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, hiệu quả của cơ chế tự chủ tài chính từ năm 2016 đến nay đã góp phần đổi mới phong cách hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập; hướng đến nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nói chung, chất lượng khám, chữa bệnh BHYT nói riêng; công tác khám, chữa bệnh, cũng như sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Riêng về khám, chữa bệnh BHYT, năm 2018, tổng chi là trên 1,8 nghìn tỷ đồng; 09 tháng năm 2019, chi trên 1,3 nghìn tỷ đồng, tương đương với 88,2% dự toán của cả năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Sở Y tế tỉnh – BHXH tỉnh phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ trong triển khai công tác BHYT, làm đúng, đủ theo quy định các quy trình, thủ tục, vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách hiện hành để tạo nguồn lực cho công tác khám, chữa bệnh BHYT, thực hiện nghiêm túc các giải pháp tiết kiệm chi trong những tháng cuối năm, nâng cao tinh thần, thái độ phục người bệnh...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá