Quảng Trị: Nhiều khách hàng sử dụng vốn sai mục đích

TP - Hội nghị sơ kết cho vay hỗ trợ lãi suất theo chủ trương của Chính phủ do Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Trị tổ chức ngày 19/8.

Theo Giám đốc Chi nhánh - Hồ Sĩ Trọng, dư nợ lãi suất do các ngân hàng thương mại cho vay hỗ trợ lãi suất đến tháng 7/2009 trên địa bàn là 1.595 tỷ đồng; dư nợ hỗ trợ lãi suất do ngân hàng phát triển và ngân hàng chính sách xã hội là 122 tỷ đồng.

Việc thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh; giúp các doanh nghiệp, cá nhân có điều kiện ổn định và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, đã xuất hiện nhiều trường hợp khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, chứng từ không chứng minh được mục đích sử dụng vốn... 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá