Quốc hội bàn về tái cơ cấu nền kinh tế

TP - Tuần này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho ý kiến về mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.

Quốc hội bàn về tái cơ cấu nền kinh tế

Sau hai phiên thảo luận tại tổ, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 

Quốc hội cũng dành thời gian thảo luận về kinh tế - xã hội và kế hoạch tài chính 5 năm; mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016 - 2020. 

Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng được Quốc hội cho ý kiến. 

Các phiên thảo luận trong tuần đều được truyền hình, phát thanh trực tiếp để người dân theo dõi, giám sát.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng