Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dư gần 4.000 tỷ đồng

TP - Ngày 2/2, Bộ Tài chính công khai chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) năm 2015 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 1/1/2015 khoảng 4.055 tỷ đồng. Trong ba quý đầu năm 2015, số dư quỹ này lần lượt còn hơn 2.843 tỷ đồng, 1.794 tỷ đồng và 2.776 tỷ đồng. 

Riêng quý 4/2015, quỹ được bổ sung thêm 1.206 tỷ đồng, nhưng không trích đồng nào để bình ổn giá thấp hơn nữa so với hiện tại. Cộng thêm khoảng 5 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng, chốt ngày 31/12/2015, quỹ còn hơn 3.970 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá