Quỹ Bình ổn xăng dầu còn hơn 1.835 tỷ đồng

TP - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa có báo cáo định kỳ về Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo đó, số tiền lãi thu được từ tiền gửi ngân hàng của Quỹ bình ổn giá trong tháng 11 là 722 tỷ đồng. Số tiền Quỹ bình ổn giá do người dân đóng góp trong tháng 11 là 196 tỷ đồng. Lũy kế từ ngày 1/1 đến hết 30/11/2016, người dân đã góp Quỹ tổng cộng 2.211 tỷ đồng. Trong tháng 11, Quỹ bình ổn giá đã chi sử dụng hơn 155 tỷ đồng. Lũy kế từ này 1/1 đến hết 30/11/2016, Quỹ chi bình ổn với số tiền hơn 2.762 tỷ đồng. Đến nay, số dư của Quỹ còn hơn 1.835 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng