Quỹ đầu tư lãi 2 năm mới được tăng vốn

Hoạt động kinh doanh của quỹ trong 2 năm liền trước năm xin phép tăng vốn phải có lãi và Cty quản lý quỹ không bị bất cứ hình phạt hành chính hoặc vi phạm hình sự nào.

Đó là hai điều kiện cơ bản khi xem xét cấp phép tăng vốn của quỹ công chúng trong công văn được Bộ Tài chính ban hành ngày 12/5.

Ngoài các yêu cầu trên, điều lệ quỹ phải có quy định việc tăng vốn, phương án phát hành thêm chứng chỉ quỹ phải công bằng, minh bạch, bảo vệ quyền lợi người đầu tư; tuân thủ các quy định của pháp luật và được Đại hội đồng người đầu tư thông qua.

Chứng chỉ quỹ phát hành cho người đầu tư hiện hữu thông qua phát hành quyền mua chứng chỉ quỹ. Giá phát hành do Đại hội người đầu tư của quỹ quyết định dựa trên cơ sở giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV);

Quỹ phải công bố bản cáo bạch, trong đó nêu rõ phương án phát hành thêm chứng chỉ quỹ và phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành thêm chứng chỉ quỹ, báo cáo tài chính 2 năm liền kề trước năm xin phép tăng vốn của quỹ phải có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập, ý kiến xác nhận của Ngân hàng giám sát về việc tuân thủ pháp luật hiện hành của quỹ ...

Trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBCKNN thông báo bằng văn bản việc chấp thuận việc tăng vốn của quỹ công chúng. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày đăng công báo.

Theo UBCKNN, văn bản này sẽ là cơ sở để xem xét hồ sơ xin tăng vốn điều lệ của Quỹ VF1. Tính đến tháng 5 năm nay, VF1 mới có thời gian hoạt động 2 năm.

Theo Việt Phong
Vnexpress

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng